Kokoomus ja Kristillisdemokraatit vaaliliittoon alue- ja eduskuntavaaleissa Lapissa

Kokoomus ja Kristillisdemokraatit ovat solmineet Lapissa vaaliliiton sekä vuoden 2022 aluevaaleihin että vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Vaaliliitot ovat luonteeltaan teknisiä eli puolueet eivät laadi yhteisiä ohjelmia. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri yhteisäänimäärä ja optimoida vaaliliitossa olevien puolueiden tulokset Lapin vaalipiirissä. Vaaliliittoja voidaan täydentää kolmansilla sopijapuolilla, molempien osapuolten suostumuksella.

”Tekninen yhteistyö Kokoomuksen kanssa on jatkunut jo pitkään Lapissa eri vaaleissa ja hyvin tuloksin. Yhteistyötä on luonteva jatkaa aluevaaleissa ja eduskuntavaaleissa. Vaaliliitto parantaa huomattavasti mahdollisuuksiamme saada edustajamme aluehallintoon ja eduskuntaan”, arvioi Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä.

”Vaaliliitot Kristillisdemokraattien kanssa antavat hyvät lähtöasetelmat tammikuussa 2022 tuleviin aluevaaleihin mutta myös kevään eduskuntavaaleihin 2023. Tästä on hyvä jatkaa hyvin jo alkanutta ehdokashankintaa molempien vaalien osalta”, toteaa Lapin Kokoomuksen puheenjohtaja Riitta Savukoski.

Lisätiedot

Asmo Maanselkä
+358 44 511 2236
Suomen Kristillisdemokraatit rp.

Riitta Savukoski
+ 358 40 777 7359
Lapin Kokoomus ry

Kategoriat: Uutinen