Lapin Kokoomus päätti voittaa seuraavat vaalit

Lapin Kokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous kokoontui lauantaina 25.4.2015 Rovaniemellä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi Kokoomus kävi keskustelua eduskuntavaaleista.

Tehty työ ei tuonut tarpeeksi tulosta – toiminnan kehittäminen aloitettiin välittömästi.

Piirikokouksessa käytiin keskustelua vaalin tuloksesta sekä sen merkityksestä Lapille ja Kokoomukselle. ”Kokoomusta tarvitaan hallituksessa. Viesti on selkeä; hallitukseen on mentävä ja vastuu otettava, mutta vain jos hallitusohjelmasta saadaan tarpeeksi kokoomuslainen”, totesi Heikki Autto. ”Jo nyt on annettu lupaus puolueelta, että Lappia kuunnellaan ja Lappi huomioidaan yhä tarkemmin. Lappia ei jätetä. Kokoomus on edelleen Lapissa”, Autto jatkoi. Vaikuttamistyö Lapille tärkeiden asioiden osalta jatkuu olemassa olevien vahvojen verkostojen kautta.

Kokouksessa olleiden eduskuntavaaliehdokkaiden yhteinen näkemys oli, että Kokoomus on tulevaisuudessakin Lapin puolue. Kaikki kokivat kenttätyön tärkeäksi ja antoisaksi. Saatu kokemus kanavoidaan menestykseksi tulevissa kunnallisvaaleissa. ”Toimintaa tullaan uudistamaan ja tehostamaan”, toteaa varapuheenjohtaja Hille Kuusisto.

Lisätiedot

Kategoriat: Julkilausuma, Uutinen