Ei ymmärrystä edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamiselle

Lapin kokoomuksen piirihallitus keskusteli viikonloppuna kokouksessaan viime aikojen tärkeistä Lappia koskettavista asioista.

Lapissa on mahdoton ymmärtää hallituksen päätöstä edustuskulujen verovähennysoikeuden poistamisesta. Välillisine vaikutuksineen sillä on huomattava työllisyyttä heikentävä merkitys. Ei ole mitään mieltä tehdä veropäätöstä, joka vähentää verotuksen tuottoa ja heikentää työllisyyttä.

Matkailu on tärkeä ja nopeasti kasvava toimiala Lapissa. Siksi ministeri Vapaavuoren ilmoitus käynnistää loppuvuodesta laaja matkailuhanke on äärettömän tärkeä. Lapin kokoomus tervehtii tyydytyksellä tätä avausta. Matkailu on nostettava tärkeiden elinkeinojen joukkoon myös valtakunnan elinkeinopolitiikassa. Lapissa uskomme vahvasti matkailun työllistävään ja verotuloja luovaan kasvuun.

Kemijoki Oy:n päätös keskittyä ydintoimintaansa on ymmärrettävä, mutta aiheuttaa myös runsaasti huolta. On tärkeätä, että lappilaisten pienosakkaiden edut turvataan myös tulevaisuudessa. Vesivoimaosaaminen on säilytettävä Lapissa. Ja on myös tärkeätä, että tuotetusta sähköstä saadaan täysi hinta. Palveluja ulkoistettaessa on lappilaisilla yrityksillä oltava ensisijainen asema palvelujen tuottajana.

Kategoriat: Uutinen