Lapin Kokoomus lausui Lappi-sopimuksesta

Lapin Kokoomuksen piirihallitus otti kantaa ja antoi lausuntonsa Lapin liiton valmistelemaan Lappi-sopimusluonnokseen 2022 – 2025. Sopimuksella viitoitetaan koko maakunnan aluekehittämistyötä, suunnataan kansallista ja EU-rahoitusta, valvotaan maakunnan etuja ja asemoidaan sen roolia kansainvälisessä yhteistyössä.

”Lappi-sopimus on Lapin maakunnan kehittämisen tärkein asiakirja. Hienoa huomata, että Lappi-sopimusta on rakennettu niin, ettei yhtäkään tavoitetta ole tavoiteltu toisen kustannuksella”, toteaa piirin puheenjohtaja Riitta Savukoski. ”Tarvitaan annos optimismia Lapin kehittämiseen”, jatkaa Savukoski.

Lausunnossaan Lapin Kokoomus esitti Barentsin euroarktisen neuvoston yhteistyön kasvattamista ja sen lisäämistä erillisenä asiana asiakirjaan, koska Barentsin alueen projekteissa korostuvat ympäristö- ja ilmastokysymykset, mutta se on laajentunut myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen väliseen yhteistyöhön sekä pelastus-, liikenne-, koulutus-, kulttuuri-, urheilu- ja nuorisoyhteistyöhön.

Lapin Kokoomus esitti myös väestökehityksen ja työvoiman riittävyyden haasteiden hallintaan osaamisen kehittämistä elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä tiivistämällä sekä jatkuvan oppimisen toimintamallin toteuttamista ja täydennyskoulutuksen kehittämistä.

Edelleen Lapin Kokoomus esitti toimenpiteeksi hakeutumisen digitalisaation ja työperäisen maahanmuuton pilottialueeksi, koska digitalisaatiota voidaan edistää ainoastaan silloin, kun tietoliikenneinfraan investoidaan riittävästi.

Lapin Kokoomus esitti myös Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimenpiteitä. ”Tavoitteeksi tulee asettaa Kemijoen vaellusyhteysratkaisuja, jolloin vaelluskaloille avautuu mahdollisuus nousta Kemijoen vesistöön,” painottaa Riitta Savukoski.

Lapin Kokoomuksen toinen varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen toteaa, että ”Lappi kasvaa ja kehittyy monin eri elinkeinoin nyt ja tulevaisuudessa. Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuvat voimakkaasti elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sekä kansainvälinen saavutettavuus ja liikenneyhteydet naapurimaihin.”

”Hyvä kuntoisten maaliikenneyhteyksien lisäksi alueen kehityksen kannalta olennaisia ovat satama- ja lentoliikenneyhteydet”, jatkaa piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja Antti Kaarlela.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma, Uutinen