Kohti kestävää ja perusteltua liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Lapin Kokoomus antoi lausuntonsa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan vuosille 2021-2032. Suunnitelma ohjaa ja antaa suuntaviivat Suomen liikennejärjestelmän ylläpidolle ja kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen ja joka koskettaa meitä kaikkia Lapin asukkaita ja täällä aikaansa viettäviä.

Lappi kasvaa ja kehittyy monin eri elinkeinoin nyt ja tulevaisuudessa. Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuu voimakkaasti elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sekä kansainvälinen saavutettavuus ja liikenneyhteydet naapurimaihin. Maaliikenneyhteyksien lisäksi alueen kehityksen kannalta olennaisia ovat satama- ja lentoliikenneyhteydet. Pääradan kehittäminen kaksiraiteiseksi Tampereelta Tornioon ja Ruotsin Haaparannalle, Kolarin radan sähköistys ja Rovaniemi-Kemijärvi -radan kehittäminen edelleen Sallaan ja Kantalahteen ovat Lapin kannalta keskeisiä toimenpiteitä.

Lapin Kokoomus kokee, että myös itäradan kehittäminen Kontiomäeltä edelleen pohjoiseen pitäisi kuulua liikennejärjestelmän kehityskohteiksi. Lapin rautatieinfrastruktuurin ja rataverkon laajentaminen sekä parantaminen nähdään Lapissa ensisijaisen tärkeänä, jotta myös Lapin saavutettavuuden riippuvuutta lentoliikenteestä saataisiin lievennettyä. Lapin Kokoomus ehdottaa, että lentoliikenteen kestävyyttä voisi parantaa lisäämällä suorien kansainvälisten yhteyksien määrää Lapin lentokentille erityisesti matkailusesongin aikaan.

”Tulijoita meille on, onhan asia eteen tehty hyvää työtä jo vuosia, ja nyt on tärkeää mahdollistaa lentoyhteyksien avulla Lappiin saapuminen sekä lentoasemilta liikenneturvallinen liikkuminen kohdepaikkoihin”, toteaa Lapin Kokoomuksen varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen.

”Valitettavasti alemman tieverkon kunto on osassa aluetta jo erityisen huono. Korjausvelkaa on liikaa teiden ja siltojen parannuksissa. Nykyisen liikenneinfrastruktuurin kunnossapidossa ja liikenneturvallisuudessa tulee korostaa nykyisen kuntoon saattamista, korjausta ja hyvää ylläpitoa,” jatkaa piirin toinen varapuheenjohtaja Antti Kaarlela.

Lapin Kokoomus pitää palvelutasotavoitteiden määrittely sekä tie- ja rataverkolle että joukkoliikennepalveluille välttämättömänä.

”Tärkeää on kehittää kantatien 82 ja valtateiden 5 sekä 21 kuntoa ja turvallisuutta liikennejärjestelmän kautta. Liikenne esimerkiksi kantatiellä 82 on kasvanut huomattavasti elinkeinoelämän kehittymisen ja arkiliikkuminen kasvamisen myötä ja kasvaa edelleen teollisuuden, matkailun sekä kansainvälistymisen myötä. Lisäksi valtatie 4 pitäisi saada kokonaisuudessaan osaksi TEN-T -verkkoa,” toteaa puolestaan piirin puheenjohtaja Riitta Savukoski.

Lapin houkuttelevuus etätyöpaikkana on kasvattanut myös omalta osaltaan liikennöintiä ja nimenomaan nopeiden tietoliikenneyhteyksien kattavuuden kehittäminen on tärkeää niin etätyömahdollisuuksien parantamiseksi, monipaikkaisen asumisen mahdollistamiseksi kuin elinkeinotoiminnan sujuvoittamiseksi.

”Esitetyt yhteisrahoitusmallit muuttaisit valtion ja kuntien kustannusvastuita merkittävästi, lisäten kuntien eriarvoisuutta. EU:n rahoituskanavien parempi hyödyntäminen eri liikennehankkeissa on sen sijaan kannatettava tavoite, koska kyse on kokonaisuutena yhteisistä rahoista”, toteaa kansanedustaja Heikki Autto.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma, Uutinen