Lapin matkailuyrittäjät tarvitsevat vastuullisia päätöksiä

Koronapandemia on vaikuttanut raskaasti Lapin matkailuun ja matkailuyrittäjien elinkeinon säilymiseen. Yrittäjien kesästä lähtien tekemät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on ollut turvallinen matkailu, ovat valuneet nyt tyhjiin. Poukkoileva päätöksenteko, monimutkainen sääntely ja välinpitämättömyys hallituksen taholta ovat viemässä 5000 työpaikkaa ja matkailuyritykset menettävät 700 miljoonaa euroa liikevaihtoa.

Lapin matkailuyrittäjät ovat samanlaisen rakennemuutoksen kourissa kuin tehdaspaikkakuntien asukkaat, joilta viedään tehdas työpaikkana alta. Lapin matkailu on ollut mukana rahoittamassa kasvullaan sitä hyvinvointivaltiota, jossa nyt elämme. Matkailuyrittäjien hädästä piittaamattomuus osoittaa arvovalintoja, jotka ovat tulevaisuutta ajatellen kauaskantoisia. Lappilaiset matkailuyrittäjät tarvitsevat valtiovallan apua, sillä yrittäjien omat toimenpiteet eivät ole ratkaisuiksi kelvanneet. On selvää, että koronakriisi on vaikuttanut yhteiskuntaamme monin tavoin, mutta välinpitämättömyys yhtä toimialaa kohtaan on silmiinpistävää.

Nyt uudelleen muotoiltu ehdotus lähtee lausuntokierrokselle, esitys eduskunnalle ja ehdotukset perustusvaliokunnalle. Hallinnollisen piirileikin ja saamattomuuden vuoksi matkailijat eivät tule Lappiin, eikä yrittäjille koita joulu, uusivuosi tai keväthangetkaan. Matkailun heijasteet ja menetetyt tulot ovat merkittävät myös muille toimialoille, eivät vain yksinomaan matkailulle.

Nyt maakunnassa on hätä, mutta kuuleeko sitä kukaan? Lapin Kokoomus edelleen peräänkuuluttaa matkailuyrittäjien hädän ymmärtämistä myös valtion ylimmissä päätöksentekoelimissä. Helsingin jälkeen Suomen tunnetuimmaksi alueeksi mainittu Lappi kumisee nyt tyhjyyttään, ja sitä ei voida paikata yksin kotimaan matkailulla. Lapin matkailu tarvitsee nyt tukea, jotta ihmisillä säilyy täällä elinmahdollisuudet.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma