Lapin Kokoomus sitoutunut Kemin biojalostamohankkeeseen

Sunnuntaina kokoontunut Lapin Kokoomuksen kevätkokous iloitsi eduskuntavaaleissa voitetusta kansanedustajapaikasta sekä Metsä Groupin suunnitelmista Kemin uuden biojalostamon osalta.

– Lapissa saavutettu kansanedustajan paikka käänsi vaalituloksen myös valtakunnallisesti voitoksi ja varmisti Kokoomukselle hyvät lähtökohdat hallitusohjelmaneuvotteluihin. Tämä tulee ottaa huomioon tulevan hallituksen ohjelmaa muotoiltaessa, painottaa Lapin Kokoomuksen puheenjohtaja, tuore kansanedustaja Heikki Autto.

Kokous vaatii kannanotossaan, että tulevan hallituksen tulee sitoutua varmistamaan kaikilla tarpeellisilla politiikkatoimenpiteillä, että Metsä Groupin Kemiin suunnittelema investointi toteutuu.

– Lappiin tarvitaan työtä ja toimeentuloa. Suomen tulee hyödyntää biotalouden mahdollisuudet kestävän kasvun perustaksi. Kemiin suunniteltu investointi on tärkeä Lapille ja koko Suomelle, Autto toteaa.

Lapin Kokoomus edellyttää, että tuleva hallitus sitoutuu turvaamaan hankkeen toteuttamisen tarvitsemat liikenneinvestoinnit sekä tieverkon että meriväylän osalta ja toteuttamaan liikennerahoituksen tasokorotuksen, jotta maakuntien elinkeinoille turvataan laajemminkin kasvumahdollisuudet.  Kokoomus edellyttää tulevaa hallitusta varmistamaan alueen koulutusmahdollisuudet osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi.

Sääntömääräisten asioiden käsittelyn ohella kevätkokouksessa kuultiin ja evästettiin Euroopan parlamenttiin ehdolla olevia Paula Aikio-Tallgrenia, Janika Takataloa, Tuomas Tikkasta ja Henna Virkkusta.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma, Uutinen