Lapin Kokoomus on huolestunut viranomaisten resurssitilanteesta Lapissa

Lapin Kokoomus ry:n piirikokouksen (17.11.2018) kannanoton mukaan poliisin toiminnan taso tulee turvata niin, ettei poliisiasemia enää suljeta, vaan päinvastoin paikallisia poliisipartioita pystytään lisäämään niin, että hälytysvasteaikoja pystytään lyhentämään myös harvaan asutuilla alueilla. Lapin poliisilaitos on saanut lisärahaa harva-alueen poliisipalvelujen turvaamiseksi ja tämän tulisi Kokoomuksen mukaan näkyä poliisipartioina nimenomaan niillä alueilla, joilla hälytysvasteajat ovat olleet kaikkein pisimmät.

Kokoomuslaiset edellyttävät, että poliisille saadaan jatkossa riittävät resurssit, jotta esimerkiksi rattijuopumusepäilyt, häiriöjuopumukset ja liikennevahingot pystytään hoitamaan ilman viivästyksiä. Kun ilmoitettuihin rikosepäilyihin ja ongelmiin puututaan nopeasti, säilyy kansalaisten kynnys kääntyä viranomaisten puoleen matalana. Tämä on Kokoomuksen mukaan ensi arvoisen tärkeää, jotta sekä turvallisuudentunne että luottamus poliisiin säilyvät vahvoina.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma, Uutinen