Lappi tarvitsee poliisinsa

Lapin Kokoomus edellyttää poliisin läsnäoloa koko Lapissa; joka kunnassa pitää olla tunne, että poliisi on tarvittaessa tavoitettavissa. Lapin Kokoomus on tyytyväinen hallituksen esittämään vuoden 2017 budjetin täydentävässä ehdotuksessa osoitettuun poliisien lisämäärärahaa. Lapin Kokoomus kuitenkin edellyttää, että poliisitoiminnan riittävä taso turvataan kestävällä ratkaisulla. Turvallisuus ei synny pelkästään viranomaistoiminnasta, mutta riittävä viranomaistoiminnan taso on edellytys kansalaisten kokemalle turvallisuuden tunteelle ja kokonaisuudessaan yhteiskunnan turvallisuudelle. Hallituksen täydentävällä talousarvioesityksellä turvataan 200 määräaikaisen poliisin töiden jatkuminen sekä parannetaan poliisin suorituskykyä.

Lapin Kokoomus pitää lisäystä erittäin tarpeellisena ja korostaa, että alueelliset erityisolosuhteet on otettava entistä paremmin huomioon. Turvallisuuskysymyksiä arvioitaessa tarkastelun tulee olla mahdollisimman laajaa, ja paikalliset eroavaisuudet huomioivaa, jolloin esimerkiksi matkailun sesonkiaika ja muut suurtapahtumat tulee kyetä turvaamaan riittävällä laajuudella.

Lisätiedot:

Kategoriat: Julkilausuma