Lapin Kokoomus huolissaan oikeusjärjestelmän kehityksestä

Lapin Kokoomus kantaa huolta oikeusjärjestelmän kehityksestä Suomessa. Piirihallitus on huolestunut muun muassa suunnitelmista jälleen kiristää sakkorangaistusten tasoa. Eduskunnalla on parhaillaan käsittelyssä esitys, jossa rikesakkoja nostettaisiin 25 prosentilla ja päiväsakot kaksinkertaistettaisiin nykyisestä. Rikesakkojen tasot kaksinkertaistettiin kertaalleen jo viime vuonna.

– On selvää, että kaikkien on noudatettava lakia ja lain rikkomisesta on oltava sanktiot. Pääasiassa autoilijoihin kohdistuvien sakkorangaistusten kohtuuton kiristäminen ei kuitenkaan ole hyväksyttävää, koska sakottaminen ei voi olla keskeinen työkalu valtion budjettivajeen kattamiseen, vaan verotus ja oikeudelliset seuraamukset tulee pitää erillään, piirin tiedotteessa todetaan.

Lapin kokoomuslaiset kantavat huolta, että meneillään oleva kehitys loukkaa yleistä oikeustajua ja on siten omiaan heikentämään luottamusta oikeusjärjestelmään. Piirihallituksen mukaan on kohtuutonta, että tavallinen autoilija voi saada lievästä ylinopeudesta huomattavan rangaistuksen samalla kun jatkuvasti lain väärällä puolella toimivat taparikolliset pääsevät niin sanotun sakonmuuntorangaistuksen puuttuessa toistuvastakin rötöstelystä käytännössä kokonaan ilman rangaistuksia. Kannanotossa todetaankin, että hallituksen tulee ensisijaisesti kiirehtiä sakonmuuntorangaistuksen palauttamista.

Lapin Kokoomus ihmettelee myös oikeusministeriön suunnitelmia käräjäoikeuksien istuntopaikkojen ja kanslioiden määrän vähentämiseksi Lapissa. Piirihallitus toteaa kannanotossaan, etteivät säästöjen vuoksi tehtävät uudistukset saa vaarantaa ihmisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada asiaansa käsitellyksi tuomioistuimissa. Kokoomuksen mukaan oikeusministeriön on huomioitava Lapin poikkeavat olosuhteet ja erityisesti pitkät etäisyydet tuomioistuinverkosta päättäessään.

Lisätietoja:

Kategoriat: Julkilausuma