98

Savukoski Riitta

HTM, hallintojohtaja

Kotipaikka: Kemijärvi

Syntymävuosi: 1980

Puhelinnumero: +358 40 7777 359

Motto: Missä on tahtoa, on tie!

Minä olen äiti, organisoija, johtaja ja päättäjä. Näissä on tärkeintä ihmisten aito kuunteleminen, välittäminen ja huomioiminen. Asiat hoidetaan yhteistyöllä ja kokonaiskuvan hallitsemisella. Yhteinen tahtotila on kaiken edellytys.

Haluan tehdä töitä lappilaisten hyväksi. Meillä on Lapissa kokonaisuutena erinomaiset kehitysnäkymät, joista meidän tulee rohkeasti pitää keskustelua yllä ja asioihin tulee vaikuttaa. Tärkeimmät teemani ovat kärkitoimialojen, esimerkiksi matkailun, nostaminen vahvoiksi vetovoimatoimialoiksi, yrittäjän aseman parantaminen, sosiaali- ja terveyspalveluiden säilyttäminen lähellä kuntalaisia ja liikenneyhteyksien eli maantie-, rautatie- ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitäminen sekä kehittäminen kaikkia lappilaisia tasapuolisesti koskeviksi oikeuksiksi. Haluan olla osa tätä, lupaan ottaa kantaa ja viedä Lapin näkemystä eteenpäin.

Minulle tärkeitä arvoja ovat toisten kunnioittaminen ja vastuun kantaminen. Asioihin tulee perehtyä ja kokonaiskuva tulee nähdä. Yhdessä pystymme luomaan kehittyvän ja elinvoimaisen Lapin meille jokaiselle ihmiselle. Vahvempi Lappi on yhteinen tavoitteemme!